EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Zakup urządzeń i wyposażenia na potrzeby świadczenia innowacyjnej usługi w dziedzinie kosmetologii poprzez wykonywanie profesjonalnych badań i zabiegów trychologicznych”

mająca na celu „Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie innowacyjnej usługi w dziedzinie kosmetologii poprzez wykonywanie profesjonalnych badań i zabiegów trychologicznych oraz utworzenia miejsca pracy”

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej
przez Lokalną Grupę Działania „Owocowy Szlak”

Mapaul. Przechodnia 47,
24-320 Poniatowa
X